Waardegedreven organisaties
maken mensen sterker
en de wereld beter

Lees blog

CREDO – OFTEWEL : WAAR GELOOF JE IN?

“Winst en waarde moeten van plaats wisselen” Deze quote van prof. André Nijhoff (hoogleraar Duurzaamheid en Stewardship aan Nyenrode) zet de boel op scherp. Nijhoff: “Het is tijd voor een andere mindset. Denk in de volgorde ‘gelukkig – productief – succesvol’ in plaats van ‘productief – succesvol – gelukkig’. Het maakt je organisatie sterker, omdat medewerkers productiever en succesvoller zijn als ze gelukkig zijn. Het loont daarom ook financieel om zorg voor elkaar en de planeet onderdeel te maken van organisatiebeleid.” Hij sprak dit uit op een conferentie op Nyenrode (30 aug. 2017) waar ook Prof. Henk van Luijk (hoogleraar bedrijfethiek) werd geciteerd: “Wij staan op de drempel van een tijdperk waarin winstcijfers plaatsmaken voor waarden. Daar past baanbrekend leidershcap bij.”

Een mooi voorbeeld hiervan is het farmaciebedrijf Johnson & Johnson. Dat had zijn missie en visie in een mooi Credo verwoord. Het Credo bevatte vier beginselverklaringen die voor iedereen duidelijk zichtbaar op de wanden waren geplakt. Maar de directeur James Burke vond dat het Credo een lege huls was geworden. Het was geen tekst meer die mensen boeide, die mensen verenigde. Hij maakte er een punt van en belegde een grote inspiratiesessie over het Credo. Iedereen vond dit vreemd en overbodig. Toch werden er daarna gedurende een aantal jaren op alle vestigingen en op alle lagen van de organisatie intensieve Credo-discussies gehouden. Daarin bevestigden ze met elkaar één groot gemeenschappelijk doel: patiëntveiligheid staat voorop.

Toen brak de hel los. In een van hun farmaceutische producten bleek het dodelijke cyaankali te zitten. Er vielen doden. De autoriteiten stelden vast dat het een lokaal probleem was omdat er maar in één stad vergiftiging was geconstateerd. Het terughalen van alle pillen in die stad was voldoende. Zo konden de kosten beperkt blijven. Maar Burke besloot anders. Hij richtte zich op en rechtte zijn rug. Ze haalden álle pillen uit alle schappen, een extra verlies van 100 miljoen dollar. Waarom? Omwille van hun Credo: wij hebben als eerste plicht voor het welzijn te zorgen van zorgverleners en patiënten, van ouders en kinderen. Hij verscheen op alle nationale media om het toe te lichten. “En toen gebeurde er iets onverwachts. Het marktaandeel, dat na de aanslagen tot nul was gedaald, begon weer langzaam op te klimmen naar zijn oude niveau en bleef groeien; een expert noemde het ‘de beste verrijzenis sinds Lazarus’.” (D. Cole, The Culture Code, hoofdstuk 13)

Zo is het geen tegenstelling: waardegedreven besluiten nemen en financiële waarde toevoegen. Het is een kwestie van geloven in je eigenwaarde.