Waardegedreven organisaties
maken mensen sterker
en de wereld beter

Lees blog

Vitaliteits-scan

Hoe vitaal is je organisatie?

aanbod

Doel:

De quick scan geeft aan in welke mate de praktijk visiegestuurd en waardengedreven is. Klopt het wel dat je bent wie je zegt te zijn? En beleven mensen dat?

Het doel achter de scan kan zijn: de organisatie te revitaliseren, nieuw te impulseren of een nieuwe visie te introduceren.

De scan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • In hoeverre zijn medewerkers aangesloten op de visie van de organisatie?
  • In hoeverre delen zij de waarden van de organisatie en vanuit welke waarden leven zij zelf? Welke visie past bij hen?
  • In hoeverre passen de gekozen strategie en het feitelijke beleid bij de geformuleerde missie en visie?
  • In hoeverre herkennen klanten/cliënten de visie en waarden in de praktijk?
  • In hoeverre voelen medewerkers zich verantwoordelijk voor het geheel?

Uitvoering:

De scan vindt plaats door middel van een check op documenten, door life-observaties in de praktijk (sofi-methode) en door semi-gestructureerde interviews; daarbij wordt
ook gebruik gemaakt van het model van Positieve Gezondheid.

Uitkomst:

Een overzichtelijk document met:

  • Probleemanalyse: Wat is er gaande en waar staat de visie; welke keuze doet zich voor? Medewerkerstevredenheid / Ziekteverzuim / Kwaliteitsverslag wordt meegenomen.
  • Matrix: Per stakeholder een score op missie/visie/waarde/verantwoordelijkheid met analyse
  • Schema Positieve Gezondheid: duiding van de scores op o.a. zingeving
  • Analyse en aanbevelingen

Vervolg:

Een plan van aanpak voor een verbetertraject, borgingstraject, vernieuwingstraject, gericht op hogere arbeidssatisfactie, verlaging ziekteverzuim, intrinsieke motivatie

Innovatie-lab

Geef de impuls nieuwe kracht

innovatie-lab

Doel:

Stimuleren van innovatie door een broedplaats in te richten.
Een impuls-lab waar nieuwe ideeën opkomen vanuit de oorspronkelijke impuls.

Uitvoering:

Begeleiding van een tijdelijke impuls-groep van circa 7 (verschillende) mensen.
Deze mensen stappen in een proces om door collectieve aandacht dichter bij de bron
te komen.

Uitkomst:

De essentie van de organisatie wordt bewust gemaakt en verdiept.
Dit bevordert de cultuur. Er worden vernieuwende pilots ontworpen.

Vervolg:

Uitvoering van de pilots.

Identiteits-bewijs

Maak helder wie je bent

identiteits-bewijs

Doel:

Conceptualiseren van de missie: Een kernachtig statement vanuit de bron en impuls.
Profileren van de visie: Het zichtbaar maken zodat het verschil duidelijk wordt.

Uitvoering:

Formuleren van de visie: Het in nieuwe taal gieten van het toekomstperspectief
Visualiseren van de visie: Het concreet beeld geven en een metafoor uitwerken
Concretiseren van de visie: Een voorwerp dat het toekomstbeeld op iedere tafel zet
Ritualiseren van de visie: Story-telling en repeterende ervaring inbouwen
Experimenteren met de visie: Best-practices ontdekken of nieuw ontwerpen
Coherent maken van de visie: Stakeholders involveren

Uitkomst:

Statement met profiel, een voorwerp, een verhaal, experiment.

Vervolg:

Implementatietraject.

Inspiratie-sessie

Delen wat mensen van binnen beweegt

inspiratie-sessie

Doel:

Inspireren van de betrokken mensen: zodat veel mensen erváren wat de bedoeling is.

Uitvoering:

Inspiratie-bijeenkomst met gebruikmaking van verbale communicatie en non-verbale werkvormen waaronder social art.

Uitkomst:

Mensen worden geraakt door de gezamenlijke opdracht.

Vervolg:

Ritme en resonantie aanbrengen zodat de ervaring beklijft.

Ambachts-kunst

Leren hoe je met waarden werkt

ambachts-gilde

Doel:

Hanteren van de kernwaarden: In de werkprocessen en -contacten worden de visie en de waarden praktisch toegepast.

Uitvoering:

Training on the job om de waarde-volle momenten te leren zien.
Met ondersteuning door rollenspel en andere werkvormen. Door observatie ter plaatse (met video interactie analyse) leert men de waarden herkennen.

Uitkomst:

Integreren van waarden in het dagelijks werkproces. Medewerkers herkennen waarden en kunnen die actief toepassen.

Vervolg:

Train de trainers.

PBC – Voor een visie die leeft, waarden die bezielen en daden die tellen

Ondersteuning van organisaties die een verschil willen maken
Ondersteuning van mensen die betekenis willen geven

LAATSTE BLOG

NIEUWE KERNWAARDEN VESTIGEN – HET KAN!

Een indrukwekkend voorbeeld van een geslaagd waarden-project biedt Aveleijn. Dit is een grote organisatie in Twente die zorg verleent een mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie is nu 50 jaar en heeft circa 2000 medewerkers. Na een fusie en veel perikelen heeft men sinds 2014 krachtig ingezet op een inhoudelijk programma om de culturen…

Lees meer

BEWUST BEKWAAM?

Bewust bekwaam? Als het goed is leeft een leidinggevende de gemeenschappelijke waarden voor. Toch kun je ongemerkt in je rol gevangen raken. Zo zat ik onlangs bij een bespreking van een teamleider met vijf medewerkers. We bespraken een tekst die ging over de bijzondere kwaliteit die ze in deze woonvoorziening ontwikkeld hebben. Het ging over…

Lees meer

CREDO – OFTEWEL : WAAR GELOOF JE IN?

“Winst en waarde moeten van plaats wisselen” Deze quote van prof. André Nijhoff (hoogleraar Duurzaamheid en Stewardship aan Nyenrode) zet de boel op scherp. Nijhoff: “Het is tijd voor een andere mindset. Denk in de volgorde ‘gelukkig – productief – succesvol’ in plaats van ‘productief – succesvol – gelukkig’. Het maakt je organisatie sterker, omdat…

Lees meer

NIEMAND WIL VERANDERD WORDEN !

Laatst kwam ik naast een man in het vliegtuig te zitten. Deze bleek een bekend auteur en een veelgevraagd spreker te zijn op het gebied van innovatie. Deze had een mooi gezegde dat erop neerkwam dat de enige mens die graag verandert een baby met een poepluier is. Alleen als de externe noodzaak zo groot…

Lees meer

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Schrijf u hieronder in en ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief.

VIJF TIPS: VAN INSPIRATIE TOT REALISATIE

Pim Blomaard Consult
Mob:  +31 6 51 32 79 99
Tel: +31 72 58 97 213
contact@pimblomaard.nl

Postadres:
Spaak Nes 3
1862 AT
Bergen NH

Bedrijfsgegevens:
KvK: 70 42 22 30
BTW: NL 121605188B01
Privacy Policy (AVG)
Cookie beleid
Algemene Voorwaarden