Waardegedreven organisaties
maken mensen sterker
en de wereld beter

Lees blog

Aanpak

 • 1

  Oriëntatie

  Wat is de ontwikkelingsvraag, wat ligt erachter? Diagnose.
  Een verkenning van de menselijke en organisatorische kant van het vraagstuk.

  Professionele organisatie-ontwikkeling staat in het spanningsveld tussen dynamisering en structurering, tussen concepten en feiten, tussen verleden en toekomst. Ze vindt plaats op de vier lagen van middelen, processen, beleid en identiteit.

 • 2

  Route

  Welke ingang past op dit moment het beste en is coherent? Trajectvoorstel.

  Na een globale situatie- en toekomstverkenning volgt een eerste operationele doelstelling met oog voor experimentele situaties. – Opdrachtgever en begeleider wisselen opvattingen uit, stellen wederzijdse verwachtingen helder, maken het tijdsperspectief duidelijk, stellen vast wie betrokken worden.

 • 3

  Inrichting

  Op welke manier kan de bewustwording, verandering of vernieuwing ingang vinden?

  Opzet: initiatiefgroep formeren, draagvlak creëren, weerstand pareren, startbijeenkomst over het toekomstbeeld, enthousiasme bij de juiste mensen. Experimenten aanwijzen.

 • 4

  Realisatie

  Helderheid over de wijze van externe begeleiding en beïnvloeding tijdens het proces.

  De organisatie wordt versterkt door haalbare stappen te zetten en te leren voortdurend in ontwikkeling te blijven. Naast de uitvoering van een plan gaat het om de ervaring van zelf-ontwikkeling in een flexibel leerproces.

Samenhang

Bij het plan van aanpak gaat het om coherent gedrag. Wat je wilt hangt samen met wie je bent. Wie je bent hangt samen met wat je feitelijk doet. Dat geldt voor mij, voor jou, voor je organisatie en je stakeholders. Waardengedreven vooruitgang vraagt om een samenhangende aanpak die zoveel mogelijk betrokken mensen insluit.

celtic

Ingang

Samenhangend veranderen heeft drie invalshoeken om aan de slag te gaan omdat ze verankerd zijn in menselijk gedrag:

Rationeel op zoek naar verheldering (de kern) we delen hetzelfde doel
Emotioneel op zoek naar bezieling (de ziel) ik voel me betrokken
Praktisch op zoek naar bemoediging (de doorbraak) ik neem verantwoordelijkheid

Verandering

Waarden realiseren vanuit een visie vraagt om concrete handelingen:

het visualiseren van de richting verbeelding geeft houvast
het ritmiseren van de bezieling herhaling versterkt de ervaring
het ritualiseren van de transformatie markering geeft moed

Verantwoordelijkheid

Als adviseur of begeleider neem ik verantwoordelijkheid voor een mensgericht en ontwikkelingsgericht proces. Ik zie mijn werk als een wederkerig proces. We gaan samen waardengedreven aan de slag binnen de context van een unieke vraagstelling. We verhelderen welke visie en waarden tijdens het traject als verbindende kracht werkzaam zijn. Het is belangrijk dat het traject ook zelf een goed voorbeeld is van de verandering die nodig is.

PBC – Voor een visie die leeft, waarden die bezielen en daden die tellen

Ondersteuning van organisaties die een verschil willen maken
Ondersteuning van mensen die betekenis willen geven

LAATSTE BLOG

NIEUWE KERNWAARDEN VESTIGEN – HET KAN!

Een indrukwekkend voorbeeld van een geslaagd waarden-project biedt Aveleijn. Dit is een grote organisatie in Twente die zorg verleent een mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie is nu 50 jaar en heeft circa 2000 medewerkers. Na een fusie en veel perikelen heeft men sinds 2014 krachtig ingezet op een inhoudelijk programma om de culturen…

Lees meer

BEWUST BEKWAAM?

Bewust bekwaam? Als het goed is leeft een leidinggevende de gemeenschappelijke waarden voor. Toch kun je ongemerkt in je rol gevangen raken. Zo zat ik onlangs bij een bespreking van een teamleider met vijf medewerkers. We bespraken een tekst die ging over de bijzondere kwaliteit die ze in deze woonvoorziening ontwikkeld hebben. Het ging over…

Lees meer

CREDO – OFTEWEL : WAAR GELOOF JE IN?

“Winst en waarde moeten van plaats wisselen” Deze quote van prof. André Nijhoff (hoogleraar Duurzaamheid en Stewardship aan Nyenrode) zet de boel op scherp. Nijhoff: “Het is tijd voor een andere mindset. Denk in de volgorde ‘gelukkig – productief – succesvol’ in plaats van ‘productief – succesvol – gelukkig’. Het maakt je organisatie sterker, omdat…

Lees meer

NIEMAND WIL VERANDERD WORDEN !

Laatst kwam ik naast een man in het vliegtuig te zitten. Deze bleek een bekend auteur en een veelgevraagd spreker te zijn op het gebied van innovatie. Deze had een mooi gezegde dat erop neerkwam dat de enige mens die graag verandert een baby met een poepluier is. Alleen als de externe noodzaak zo groot…

Lees meer

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Schrijf u hieronder in en ontvang 4x per jaar de nieuwsbrief.

VIJF TIPS: VAN INSPIRATIE TOT REALISATIE

Pim Blomaard Consult
Mob:  +31 6 51 32 79 99
Tel: +31 72 58 97 213
contact@pimblomaard.nl

Postadres:
Spaak Nes 3
1862 AT
Bergen NH

Bedrijfsgegevens:
KvK: 70 42 22 30
BTW: NL 121605188B01
Privacy Policy (AVG)
Cookie beleid
Algemene Voorwaarden